Sertifisering


FSSC 22000 - Food Safety System Certification 

FSSC 22000 er et matsikkerhetssertifiseringsprogram basert på den internasjonale standarden ISO 22000 og utfylles med tekniske standarder, som ISO TS 22002-1 for matproduksjon, og ISO TS 22002-4 for pakningsproduksjon. Serfifiseringen er også i samsvar med andre standarder, som ISO 9001 og ISO 14001. 

FSSC 22000 inneholder krav som hjelper bedrifter med å håndtere risiko på ulike områder, alt fra matsvindel, matforsvar, mattrygghet og kvalitetskultur, kvalitetskontroll, allergenhåndtering og miljøovervåkningsprogrammer. Det er også lagt til krav som hjelper bedriften å oppfylle sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål.